Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Šujanovo náměstí 1
psč: 60200
Podrobnosti
zřizovatel: Soukromý sektor
číslo organizace:
ič: 71340955
dič:
izo: 651040809
Naše škola vznikla z iniciativy rodičů a věřících brněnských evangelikálních církví: Apoštolská církev, Slovo života, Církev bratrská, Bratrská jednota baptistů, Křesťanské společenství, Křesťanské sbory a Evangelikální společenství. Zřizovatelem školy je Slovo života Brno, o.s., garantem náboženské výchovy a vzdělávání je Apoštolská církev, sbor Brno.
 
Tato křesťanská škola je od roku 1997 připravována za odborné spolupráce s Association of Christian Schols International (Mezinárodní asociace křesťanských škol), od roku 2006 je evidována jako její projektová škola a po zařazení MŠMT do sítě škol v září 2008 je ACSI plně akreditována. V únoru 2009 se naše škola stala členskou organizací České evangelikální aliance. Od podzimu 2010 provozuje i Základní školu speciální s povolením MŠMŠT na 10 let.
 
Nabízíme dětem i rodičům alternativní přístup k výchově a vzdělávání. Naším cílem je posílení osobnosti každého žáka, s důrazem na nalezení a rozvinutí jeho individuálních talentů, tvořivosti a samostatnosti.
 
Formováním morálních hodnot a etických principů chceme pomoci žákům vést v dospělosti hodnotný život, a tím přispět k ozdravení celé společnosti.
 
Škola je otevřená pro všechny brněnské i mimobrněnské děti bez rozdílu vyznání, za předpokladu, že budou respektovat křesťanský charakter školy.