Vloženo: 19.06.2018 13:20
Autor: Zdeněk Valíček

Popis inzerce

  • Typ: Konkurz na místo ředitele

Výkon funkce v organizaci: Mateřská škola, Brno, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace

Rada města Brna vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), konkurzní řízení na obsazení místa:

  • ředitel/ka Mateřské školy, Brno, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace

Předpoklady pro výkon práce ředitele/ky školy jsou uvedeny v příloze. Prosím řiďte se pokyny uvedené v dokumentu.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte nejpozději do 4. 7. 2018 do 12.00 hodin na OŠMT MMB na adresu: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB, Dominikánské nám. č. 3, 601 67 Brno. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo. Obálku označte slovy: “Konkurz – neotvírat“.

Připojené soubory

Reagovat na inzerát