Vloženo: 27.06.2018 09:52
Autor: Zdeněk Valíček

Popis inzerce

  • Typ: Konkurz na místo ředitele

Výkon funkce v organizaci: Základní škola Letovice, příspěvková organizace

Rada Města Letovice, Masarykovo nám. 210/19, Letovice vyhlašuje dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje konkurzní řízení na pozici ředitel/ředitelka Základní školy Letovice, příspěvková organizace. Požadavky a veškeré informace jsou uvedeny v připojené soubory *.pdf. Přihlášky do konkurzu posílejte dle přiložených pokynů.

Připojené soubory