Vloženo: 11.04.2024 13:58
Autor: Zdeněk Valíček

Popis inzerce

  • Typ: Konkurz na místo ředitele

Výkon funkce v organizaci: Mateřská škola Modřice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1.8.2024. Přihlášky s uvedenými doklady doručte do: 31.5.2024 do 12 h na adresu zřizovatele: Městský úřad Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

Rada města Modřice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Modřice, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace se sídlem Zahradní 590, 664 42 Modřice, IČ 75023334

Podmínky a požadavky jsou součástí připojeného souboru níže.

Připojené soubory