Vloženo: 29.06.2020 14:18
Autor: Zdeněk Valíček

Popis inzerce

  • Typ: Konkurz na místo ředitele

Výkon funkce v organizaci: Základní škola Jedovnice, příspěvková organizace

Rada městyse Jedovnice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve  znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky. Podrobné informace jsou uvedeny v příloze, prosím nepoužívejte reakci na inzerát.

Připojené soubory