Vloženo: 23.09.2021 10:42
Autor: Zdeněk Valíček

Organizace

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

Popis akce

  • Typ akce: vzdělávací
  • Začátek: 03.09.2021
  • Konec: 14.11.2021
  • Místo: Vyškov, Čsl. armády 475/2, 682 01

Jde o doprovodný program k naší nové výstavě o Markově cihelně, je určený pro žáky 4. tříd ZŠ a studenty SŠ. Nabízí regionální téma zaměřené
na historii a archeologii Vyškovska, představí ale také místo bývalé parní cihelny a osobnost amatérského archeologa Gabriela Křivánka,
který se zasloužil o záchranu významných archeologických nálezů důležitých pro poznání pravěku Vyškovska.

Vedle cenných nálezů stojí za pozornost stojí také repliky oděvu z ženského hrobu z období stěhování národů.

Kromě poučného výkladu čeká návštěvníky interaktivní program a tvořivá dílna. Program je v příloze pdf.

Připojené soubory