Vloženo: 16.02.2024 12:45
Autor: Zdeněk Valíček

Popis inzerce

  • Typ: Konkurz na místo ředitele

Výkon funkce v organizaci: Základní škola a Mateřská škola Křižanovice, příspěvková organizace

Starostka obce Křižanovice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy a Mateřské školy Křižanovice, příspěvkové organizace, se sídlem Křižanovice 31, PSČ 685 01, IČO 70991618.

Podmínky a požadavky na uchazeče jsou součástí připojeného souboru níže.

Připojené soubory