Vloženo: 15.02.2024 14:42
Autor: Zdeněk Valíček

Popis inzerce

  • Typ: Konkurz na místo ředitele

Výkon funkce v organizaci: Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

Obec Nikolčice vyhlašuje konkurz na místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Nikolčice.

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2024.
Uzávěrka přihlášek: 12.4. 2024 do 12 hodin
Celý text vyhlášení najdete na úřední desce Obecního úřadu Nikolčice:
https://www.nikolcice.cz/urad/uredni-deska/konkurz-na-reditele-skoly-zs-a-ms-nikolcice-904.html?kshow=5

Možnost přidělení obecního bytu 1+2.

Kontakt 723 723 655, starosta@nikolcice.cz