Vloženo: 21.03.2019 08:51
Autor: Zdeněk Valíček

Popis inzerce

  • Typ: Konkurz na místo ředitele

Výkon funkce v organizaci: Obec Šardice

Rada obce Šardice ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

Základní školy T.G.Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace

Podrobné informace jsou jsem přiloženém souboru, prosím řiďte se pokyny v tomto dokumentu, děkujeme.

Připojené soubory

Reagovat na inzerát