Vloženo: 28.02.2012 12:22
Autor: Miroslav Marek

Organizace

Odbor školství JMK

Popis akce

  • Typ akce: kurz
  • Začátek: 27.04.2012 10:00
  • Konec: 30.05.2012
  • Místo: Praha 3, Siwiecova 2, 601 82
  • Ústav pro studium totalitních režimů

Nabídka pro učitele dějepisu a příbuzné společenskovědní předměty. Lektoři skupiny vzdělávání otevírají další cyklus e-learningového kurzu Jak učit o komunismu?. Pětitýdenní intenzivní kurz zahajujel úvodní setkání účastníků v pátek 27. 4. 2012 od 10 hodin na půdě ÚSTR.

 

E-learningová forma studia vychází vstříct učitelům, kteří mají problémy s dojížděním na prezenční semináře, s uvolňovaním z výuky a upřednostňují práci z domova. Pět lekcí kurzu reflektuje jak chronologicky vymezená období českách dějin (po jednotlivých dekádách let 1938 až 1989), tak možné metodické přístupy k prezentaci látky. Jednotlivé lekce se tak vedle období zaměřují na využití filmových ukázek, textového pramene, fotografie a svědectví pamětníka ve výuce dějepisu, závěrečná pátá lekce se v tomto ohledu pokouší o synergický zcelující efekt. Kurz se inspiruje západoevropskou didaktikou dějepisu. Je akreditován MŠMT.

 

Bližší informace a možnost přihlášení na adresevaclav.ruml@ustrcr.cz.

 

Informace o práci skupiny vzdělávání najdete po rozkliknutí tohoto odkazu: http://www.ustrcr.cz/cs/vzdelavani