Vloženo: 05.11.2019 12:47
Autor: Oldřich Vybíral

Organizace

Slovanské hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památka, pobočka Masarykova muzea v Hodoníně, p. o.

Popis akce

  • Typ akce: kurz
  • Začátek: 14.11.2019 15:00
  • Konec: 14.11.2019
  • Místo: Brno, Černopolní 212/19, 603 00
  • Mateřská škola a Základní škola při FN Brno, p. o.

Zveme Vás na výtvarné semináře v rámci projektu Čarovné barvy země, které jsou koncipovány jako příprava pedagogů pro práci s barevnými hliněnými pigmenty.

Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě pro školní rok 2019/2020 vyhlašuje již X. ročník malířské soutěže pro děti a mládež Čarovné barvy země. Cílem soutěže je podpořit tvůrčí potenciál žáků a studentů a rozvíjet jejich výtvarnou (především malířskou) tvořivost v úzké spojitosti s prostředím, v němž žijí. Ojedinělostí projektu je tvorba v kolektivu s použitím čistě přírodních materiálů, do projektu můžete přihlašovat kolektivy v 5 věkových kategoriích (od 4 do 19, respektive 30 let u kategorie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami).

Součástí projektu jsou výtvarné semináře pro pedagogy, koncipované jako příprava pro práci s žáky na malířské tvorbě s barevnými jíly.

Na termíny, které vypisujeme v listopadu a prosinci se můžete hlásit a pak teprve se rozhodnout o své účasti v soutěži.

Výtvarný seminář je zdarma.

Přihlášky na semináře: http://www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/660/

Kontaktní osoba: 

Mgr. Hana Novotná

 

kulturně - výchovný pracovník

Slovanského hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památky

pobočky Masarykova muzea v Hodoníně, p. o.

tel. 602 687 257, 518 357 293

email: h.novotna@masaryk.info

http://www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/