Vloženo: 23.10.2019 15:11
Autor: Oldřich Vybíral

Organizace

Oddělení vzdělávání

Popis akce

  • Typ akce: kulturní
  • Začátek: 16.11.2019
  • Konec: 24.11.2019
  • Místo: Brno, Zelný trh 8, 602 00
  • Dietrichsteinský palác - Moravské zemské muzeum

AKADEMICKÉ KLENOTY PO TÉMĚŘ DVACETI LETECH ZNOVU K VIDĚNÍ NA JEDNOM MÍSTĚ! Výstava pod garancí JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky města Brna, JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje a rektorů brněnských univerzit.

 O VÝSTAVĚ

Mimořádná pouze týdenní výstava rektorských a děkanských insignií a univerzitních archiválií i s originály exponátů. Návštěvníci uvidí majestátné taláry, žezla a řetězy rektorů a děkanů i další symboly a dokumenty jedné státní a pěti veřejných vysokých škol se sídlem v Brně – Vysoké učení technické v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Janáčkova akademie múzických umění v Brně a Univerzita obrany v Brně.

Výstava bude doplněna primátorskými a hejtmanskými insigniemi, symboly a historickými dokumenty města Brna a Jihomoravského kraje. Vstupní část expozice bude symbolicky věnována událostem 17. listopadu - 30. výročí sametové revoluce (1989) a výročí 80 let od uzavření českých vysokých škol v době protektorátu (1939).

Unikátní výstava navazuje na výstavy v letech 1994, 1999 a 2000, kdy insignie všech veřejných a státních brněnských vysokých škol byly naposledy společně k vidění v rámci projektu BRNO – UNIVERZITNÍ MĚSTO. Hlavními partnery a garanty jsou statutární město Brno, Jihomoravský kraj a brněnské univerzity. Výstavu realizují společnost SNIP & CO – hlavní producent a iniciátor dosavadních výstav a Moravské zemské muzeum – odborný garant a koproducent, za významné spolupráce všech šesti univerzit a dalších partnerů.

INFORMACE PRO ŠKOLY SŠ A ZŠ

  • návštěvy školních skupin (SŠ a ZŠ) budou probíhat ve všední dny 18. – 22. 11. 2019 ve vyhrazených časech vždy od 10:00 do 14:00 ve zvláštním režimu po předchozí rezervaci termínu a času
  • vstupné zdarma
  • kontakt pro rezervace – Moravské zemské muzeum, Mgr. Pavla Hršelová, Ph.D. – e-mail: phrselova@mzm.cz

 

www.brnouniverzitni.cz