Vloženo: 22.02.2018 10:45
Autor: Oldřich Vybíral

Organizace

ESI o. p. s

Popis akce

  • Typ akce: vzdělávací
  • Začátek: 15.03.2018 9:30
  • Konec: 16.03.2018 16:00
  • Místo: Křtiny, Křtiny 1, 679 05
  • Zámek Křtiny

Záměrem a cílem Josefského sympozia 2018 je výměna zkušeností a společné, mezioborové a mezigenerační diskusní hledání východisek z obtíží a nesnází učňovského a technického školství směrem k jeho lepším vyhlídkám.