Vloženo: 03.02.2020 11:56
Autor: Oldřich Vybíral

Organizace

Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.

Popis akce

  • Typ akce: vzdělávací
  • Začátek: 19.03.2020
  • Konec: 20.03.2020
  • Místo: Křtiny, Křtiny 1, 696 25
  • Zámek Křtiny

Záměrem Josefského sympozia, podobně jako v předchozích ročnících, je otevřít diskusi o vážných i méně vážných tématech, propojit lidi různých oborů a prožít společně sdílené zážitky v mezigeneračním setkání napříč časem života. Propojit v diskusi minulost, přítomnost a budoucnost. Vytvořit mezinárodní a multiprofesní prostor otevřeného dialogu s možností sdílet nové zkušenosti a soudobé trendy do praxe pomáhajících profesí.

Připojené soubory