Vloženo: 01.10.2021 11:33
Autor: Oldřich Vybíral

Organizace

JCMM z. s. p. o.

Popis akce

  • Typ akce: vzdělávací
  • Začátek: 08.10.2021 8:00
  • Konec: 08.10.2021 16:00
  • Místo: Brno, Křížkovského 554/12, 603 00
  • VIDA! Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace

Nadané děti jsou specifickou skupinou uvnitř každého vzdělávacího systému. Učí se rychleji než ostatní a jsou schopny podávat velmi nadprůměrné výkony, jde ale o velmi nehomogenní skupinu se specifickými vzdělávacími potřebami. Vytvořit vhodné podmínky pro jejich rozpoznání a vzdělávání na všech školách je nesnadné a důsledkem je malé procento identifikovaných a následně i podporovaných nadaných žáků (nejen) v JMK.

Tento nepříznivý stav se snažíme změnit projektem "Podpora vzdělávání nadaných žáků v JmK", který se zaměřuje jak na plošnou identifikaci nadaných žáků, tak na jejich rozvoj prostřednictvím vzdělávání učitelů základních a středních škol, organizací zájmových vzdělávacích aktivit a poradenstvím pro učitele, rodiče i samotné nadané žáky. Více informací o aktivitách projektu, jehož je konference součástí, se dozvíte zde.

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci pro pedagogy, ředitele a výchovné poradce MŠ, ZŠ a SŠ, která je zaměřena na příklady dobré praxe v oblasti práce s nadanými v našem regionu. 

Program konference najdete na webu JCMM  https://www.jcmm.cz/projekt/nadanijmk#konference

V dopoledních hodinách se prostřednictvím workshopů seznámíme se vzdělávacími programy a přístupy pro nadané na školách nejen v našem kraji.

Odpoledne se prostřednictvím telemostu spojíme s panem profesorem Josephem S. Renzullim, uznávaným profesorem správní rady na Neag School of Education University of Connecticut, kde také působí jako ředitel Národního výzkumného centra pro nadané a talentované. Jeho výzkum se zaměřuje na identifikaci a rozvoj kreativity a nadání u mladých lidí a na organizační modely a kurikulární strategie pro celkové zlepšení školy. Renzulli vyvinul model celoškolního obohacení pro rozvoj nadání ve školách. Je znám pro své příspěvky k porozumění nadání. Tvrdí, že jedinci s vysokým potenciálem jej mohou zúročit jen v případě pokud to podporuje jejich okolí. 

Na otázky a odpovědi bude prostor v následné panelové diskusi.

Budeme velmi rádi, pokud se zúčastníte a společně tak pomůžeme v rozvoji a sdílení aktuálních poznatků a zkušeností v oblasti vzdělávání nadaných dětí.

Registrovat se na konferenci je možné zdarma zde

V případě dotazů kontaktujte Janu Musilovou na jana.musilova@jcmm.cz.