Vloženo: 01.09.2021 09:49
Autor: Oldřich Vybíral

Organizace

NPI ČR

Popis akce

 • Typ akce: vzdělávací
 • Začátek: 29.09.2021
 • Konec: 03.11.2021
 • Místo: , ,

Projekt APIV A – Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem realizuje pilotní ověření specializačních vzdělávacích modulů pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Tematické vzdělávací programy jsou sestaveny ze dvou až tří navazujících modulů; jejich obsah akcentuje aktuální témata školské praxe. Účast je zdarma. Jednotlivé kurzy, jejich anotace, termíny a přihlášky najdete zde:

https://objednavky.nuv.cz/element/32-projekt-apiv-a-akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani/

 • Case management ve školské praxi I a II (16 h + 24 h; určeno PP ŠPP a ŠPZ) – termín zahájení již 29. 9. 2021!
 • Základy romologie pro pedagogické pracovníky (16 h; určeno PP škol a ŠZ) - termín zahájení již 13.10. 2021
 • Specifika vzdělávání romských dětí, žáků (16 h; určeno PP škol a ŠZ, především učitelům)
 • Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů (16 h; určeno PP v základním a středím školství, především učitelům)
 • Podpora při vzdělávání žáků s psychiatrickým onemocněním I a II (16 h + 24 h; určeno PP v základním a středním školství, především učitelům) -
 • Využívání vybraných prostředků alternativní a augmentativní komunikace v předškolním vzdělávání I a II (16 h + 24 h; určeno PP v předškolním vzdělávání) - termín zahájení již 21.10. 2021
 • Podpora při vzdělávání žáků se zrakovým postižením v základním vzdělávání - didaktika ČJ a Mat (16 h; určeno PP v základním vzdělávání, především učitelům)

 

Souhrnný seznam všech akcí včetně odkazů na přihlašování a anotace najdete na webové adrese www.gramotnosti.pro/akce-podzim. Jedná se o akce, které seznámí učitele či jiné zájemce s rozvojem gramotností ve výuce v předškolním nebo základním vzdělávání.

 

Pro učitele jsme také jako projekt vytvořili dvě krátká videa, tzv. Pětiminutovky. První se zaměřuje na online platformu OrgPad (https://gramotnosti.pro/5minutovka-2021-orgpad). Ta předkládá jednoduchou, intuitivní aplikaci ke zpracovávání myšlenek a informací v souvislostech. Lze ji využít ve všech předmětech. Učitelům pomáhá v přípravách nebo vytváření pestrých materiálů.

 

Druhá se zaměřuje na aplikaci HistoryLab (https://gramotnosti.pro/5minutovka-2021-historylab) Učitelé se jednoduše dozví, jak vypadá badatelská výuka v dějepise a jak pracovat s historickými prameny. Historylab.cz představuje základní principy badatelského pojetí dějepisu.

 

Pro zájemce o zapojení gramotností do ŠVP jsme vydali příručku s krátkým článkem, jak s příručkou pracovat.