Vloženo: 03.03.2021 11:44
Autor: Oldřich Vybíral

Organizace

V lavici s. r. o.

Popis akce

  • Typ akce: vzdělávací
  • Začátek: 04.03.2021
  • Konec: 31.03.2021
  • Místo: , online,
  • webový prostor

Podrobnosti níže a v příloze. Platí celý měsíc březen.

Připojené soubory

Webináře

Dovolte mi, poslat Vám nabídku našich online vzdělávacích webinářů, jejichž výhodou je absolvování z pohodlí domova, sdílení zkušeností z praxe, využití online chatu s lektorkou webináře a v neposlední řadě získání osvědčení o absolvování a přístup k materiálům z webináře pro každého účastníka. Nabídku našich webinářů na aktuální pedagogická, psychologická či speciálně pedagogická témata přikládáme do přílohy. Kompletní nabídku najdete na našich webových stránkách www.vlavici.cz.

Pomůcky, pracovní sešity, hry

Dále bychom Vám rádi představili nabídku našich produktů, jako vydavatelství vydáváme celou řadu didaktických pomůcek a pracovních sešitů. V nabídce najdete pracovní sešity do českého jazyka, matematiky, vlastivědy, pro žáky se specifickými poruchami učení. Také nabízíme didaktické deskové hry, pexesa nebo přehledové karty učiva, které slouží jako pomocník všem žákům nebo pedagogům. Katalog našich produktů najdete v příloze. Kompletní nabídku našich produktů najdete na www.eshop.vlavici.cz.

Přijímací zkoušky

Od 15. 9. 2020 jsme spustili novou online aplikaci – Přijímačky V lavici, tisícovky otázek slouží jako příprava k přijímacím zkouškám a najdete je na www.prijimacky.vlavici.cz, je možné nabídnout pedagogům, žákům i zákonným zástupcům žáků Vaší školy. V rámci licence pro třídu je možné pracovat na testech společně, jednotlivé účty můžete nabídnout Vašim žákům končících ročníků, aby hravě zvládli přijímací zkoušky na víceletá gymnázia nebo na střední školy. V rámci webové aplikace získá každý uživatel zpětnou vazbu v podobě vyhodnocení zadaní. Naše aplikace je neustále rozšiřována.

Logopedie V lavici

Pro nejmenší děti do mateřských škol jsem spustili novou webovou aplikaci – Logopedie V lavici, aplikace slouží jako pomocník pro paní učitelky, rodiče i zábava pro samotné děti. Pomocí více než 10 tisíc cvičení můžou děti rozvíjet sluchové a zrakové vnímání, rozvíjet artikulační dovednosti, trénovat grafomotoriku apod. Demoverzi je možné vyzkoušet na www.logopedie.vlavici.cz .

Celou naši nabídku najdete na www.vlavici.cz, rádi bychom Vás požádali o předání informací pedagogům Vaší školy nebo jejich zákonným zástupcům.

V případě dotazů se můžete obracet na naší asistentku – tenglerova@vlavici.cz nebo tel.: +420 778 444 208.