Vloženo: 19.02.2021 12:46
Autor: Oldřich Vybíral

Organizace

Masarykova univerzita v Brně

Popis akce

  • Typ akce: vzdělávací
  • Začátek: 27.02.2021 10:00
  • Konec: 27.02.2021 18:00
  • Místo: , online,
  • webové prostředí

Celostátní online konference věnovaná tématu rozvoje digitální gramotnosti žáků MŠ, ZŠ a SŠ.

Prostřednictvím platformy ZOOM, odkaz na videokonferenci bude zaslán registrovaným účastníkům min. 2 dny před konáním akce.


Registrace na konferenci je dostupná zde nebo je možné využít odkaz přímo z pozvánky (viz příloha).

Konference je určena pro ředitele, zřizovatele škol, učitele a další zájemce, kteří zastřešují a koncepčně podporují rozvoj digitální gramotnosti žáků na svých školách (KAPP / ICT metodici / předsedové předmětových komisí). Představí aktuální koncept rozvoje digitální gramotnosti ve školním vzdělávání od kurikulárního vymezení až po přímou podporu učitelů a jejich výuky. Rádi bychom ukázali smysluplnost a potřebu rozvoje digitální gramotnosti na úrovni všeobecného školního vzdělávání. 

Na konferenci bude představeno:

● kurikulární vymezení digitální gramotnosti a koncept jejího rozvoje v kontextu aktuálních revizí RVP,
● metodická podpora pro učitele a školy včetně připravených výukových materiálů,
● proměny vzdělávacích oborů a jejich potřeby v souvislosti s digitálními kompetencemi; vazby digitálních  kompetencí na vzdělávací obory; možnosti rozvoje digitální gramotnosti v různých vzdělávacích oborech.

Účast na konferenci je bezplatná, náklady konference jsou hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.