Vloženo: 01.02.2019 11:11
Autor: Oldřich Vybíral

Organizace

Mensa ČR, Svět vzdělání, Národní institut pro další vzdělávání MŠMT, Nakladatelství Fraus;

Popis akce

  • Typ akce: vzdělávací
  • Začátek: 22.03.2019
  • Konec: 23.03.2019
  • Místo: Praha, Novotného lávka 5, 110 00

Konference proběhne v paralelních sekcích formou přednášek a workshopů, obeznámí s inovativními metodami ve vzdělávání.

Konference proběhne ve dnech pátek 22. 3. 2019 a sobota 23. 3. 2019, v rámci kterých se účastníci v paralelních sekcích formou přednášek a workshopů obeznámí s inovativními metodami ve vzdělávání.

Konferenci stavíme na třech pilířích:

  • Rozvoj nadání dětí – jak v dětech objevit jejich potenciál a jak jej rozvíjet.
  • Efektivní vzdělávání žáků – konstruktivismus, projektové učení, práce s motivací, komunikace s rodiči a mnoho dalších témat.
  • Digitální vzdělávání – jak děti připravit na průmysl 4.0 a svět, který bude za 20 let vypadat úplně jinak.

Bližší informace o konferenci včetně on-line přihlášky najdete na http://konference.mensa.cz

Budeme se také zaměřovat na otázku, jak to udělat, aby učitele práce s dětmi bavila a přinášela radost jim i dětem.

Hlavními řečníky konference jsou špičkoví odborníci z dané oblasti, kteří představí teoretické základy, na něž svými přednáškami s příklady dobré praxe navazují další přednášející. Součástí konference jsou i workshopy určené k vzájemné výměně zkušeností a poznatků. Nedílným přínosem pro účastníky je potom setkání s kolegy z celé republiky a navázání kontaktů s odborníky v oblasti inovace vzdělávání.

Akreditace

Konference má akreditaci MŠMT ze dne 23. 5. 2018 pod č. j. MSMT-15477/2018-1-527; držitelem akreditace je Mensa ČR, která zároveň konferenci organizačně zajišťuje.

Termíny pro přihlašování

  • zahájení registrace: 11. 12. 2018 od 13:14
  • včasná registrace do 15. 2. 2019