Vloženo: 28.08.2017 07:22
Autor: Oldřich Vybíral

Organizace

Dům dětí a mládeže Uherský Brod a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace

Popis akce

  • Typ akce: vzdělávací
  • Začátek: 22.09.2017 10:00
  • Konec: 23.09.2017 17:00
  • Místo: Olomouc, Krapkova 439/34, 779 00
  • Hotel Flora

Pozvánka na konferenci. Podrobnosti a přihláška v příloze.

Program konference je zaměřený na hodnocení doposud získaných informací z výzkumu, informování zástupců pozvaných škol o projektu a jeho výstupů, ukázky již zpracovaných a ověřených vyučovacích hodin. 

V rámci projektu vytváříme a ověřujeme nové a inovativní metody pro výuku funkčních gramotností (matematické, finanční a čtenářské) a občanských a sociálních kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky. Ověřování probíhá formou akčního výzkumu a směřuje k návrhu úprav v kurikulu uvedené oblasti odborného školství tak, aby úpravy postihly skutečnost a potřeby žáků a pedagogů oborů bez maturitní zkoušky. 


Vzhledem k tomu, že pro tuto oblast odborného školství nejsou pro daná témata učebnice a metodiky, jedním z výstupů projektu jsou metodiky s konkrétním programem hodin, včetně pracovních listů, návodů a video instrukcí.


Odborné setkání pedagogů, jakým konference je, chápeme jako platformu, na které si formou odborných workshopů vyměníme názory, zkušenosti a především vyslovíme požadavky na to, jak by mělo vypadat kurikulum pro obory bez maturitní zkoušky.


Pedagogové, kteří se konference zúčastní, kromě toho, že budou mít hrazeno cestovné, ubytování, stravování a účast na doprovodním programu, budou mít možnost vstoupit nezávazně do ověřování zpracovaných pedagogických listů ve svých školách a třídách a svými názory a zkušenostmi pomoci k přípravě podkladů k prosazení potřebných změn v kurikulu na úrovni MŠMT a NÚV.

Připojené soubory