Vloženo: 13.07.2023 14:20
Autor: Zdeněk Valíček

Popis inzerce

  • Typ: Konkurz na místo ředitele

Výkon funkce v organizaci: Mateřské školy MAXÍK, Brno, Nad Dědinou, příspěvková organizace

Rada města Brna vyhlašuje v souladu s §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) konkurzní řízení na obsazení místa

ředitele/ředitelky Mateřské školy MAXÍK, Brno, Nad Dědinou, příspěvková organizace.

 

Připojené soubory