Vloženo: 19.04.2018 07:46
Autor: Zdeněk Valíček

Popis inzerce

  • Typ: Konkurz na místo ředitele

Výkon funkce v organizaci: Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10, příspěvková organizace

Rada města Brna vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), konkurzní řízení na obsazení místa:

● ředitel/ka Základní školy J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10, příspěvková organizace

odrobné informace jsou uvedeny v příloze, prosím nepoužívejte reakci na inzerát.

Připojené soubory

Reagovat na inzerát