Vloženo: 06.11.2018 12:33
Autor: Zdeněk Valíček

Popis inzerce

  • Typ: Konkurz na místo ředitele

Výkon funkce v organizaci: Mateřská škola Brno, Slunná 25, příspěvková organizace

Rada města Brna vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), konkurzní řízení na obsazení místa

● ředitel/ka Mateřské školy Brno, Slunná 25, příspěvková organizace

podrobné informace jsou uvedeny v příloze, prosím nepoužívejte reakci na inzerát.

Připojené soubory

Reagovat na inzerát