Vloženo: 10.05.2018 10:00
Autor: Zdeněk Valíček

Popis inzerce

  • Typ: Konkurz na místo ředitele

Výkon funkce v organizaci: Základní škola, Brno, Gajdošova 3

Rada města Brna vyhlašuje v souladu s §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) konkurzní řízení na obsazení místa:

● ředitel/ka Základní školy,  Brno, Gajdošova 3

podrobné informace jsou uvedeny v příloze, prosím nepoužívejte reakci na inzerát

Připojené soubory

Reagovat na inzerát