Vloženo: 15.07.2014 09:56
Autor: Silvie Bečvářová

Organizace

Jazyková škola Hello Ostrava

Popis akce

  • Typ akce: kurz
  • Začátek: 12.09.2014 13:00
  • Konec: 26.09.2014 16:00
  • Místo: Brno, Pekárenská ulice 330/12,

Jazyková škola Hello zve na kurz pro učitelé ZŠ.

Jedinečný kurz, který učitelům poskytuje základní materiál pro výuku angličtiny dětí-začátečníků. Více než dvě stovky praktických ukázek inspirují ke vzbuzení zájmu a aktivního přístupu dětí k osvojování cizího jazyka prostřednictvím práce s textem, pohybových her, kreslení i hudebních činností a prožitků s prvky dramatické výchovy. Tyto aktivity slouží dětem k zapamatování slovní zásoby i frází, k reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur. Poznatky přímo z praxe pomáhají méně zkušeným učitelům. Aktivity, které jsou pro děti – začátečníky z MŠ i ZŠ stejné, jsou doplněny informacemi o variantách výuky u jednotlivých věkových skupin. Učitelé MŠ se učí pracovat stejným způsobem, jen za pomoci obrázků a symbolů a zjednodušených instrukcí pro děti, jazykové techniky zůstávají stejné či podobné.

Vzdělávací cíl

Cílem semináře je naučit učitele využívat nejrůznějších textů, výukových písniček, pohybových i hudebních her, jazykových frází a slovní zásoby k procvičení, slovní zásoby, osvojení frází, nácviku jednoduchého dialogu. Nabízí účastníkům atraktivní činnosti, které slouží ke zpestření a zefektivnění výuky cizího jazyka.

Zajímavý obsah a malé občerstvení je samozřejmostí. Možno hradit ze šablon projektu "EU peníze školám". Výstupem kurzu je Osvědčení o absolvování DVPP!'

Odkaz na přihlášení:

http://www.hello.cz/cs/metodika-pro-anglictinare-ms-a-zs-dvpp-brno-centrum-12-09-2014/p&k=8490&b=rozsirene-vyhledavani%26typ=pv%26m2=6%26z2=9%2c10