Vloženo: 24.09.2020 23:14
Autor: Hana Lukešová

Organizace

Modrá linka z.s

Popis akce

  • Typ akce: MŠMT
  • Začátek: 24.09.2020
  • Konec: 30.06.2021
  • Místo: , ,
  • na objednání, přijedeme za Vámi nebo kurz může být v Brně

Účastníci semináře se doví: co je to stres, jak tělo ve stresu reaguje jaká je souvislost mezi stresem a syndromem vyhoření. Prostřednictvím cvičení zmapují zdroje stresu v pedagogické profesi a z reflektují možnost změny. Seminář se věnuje uvědomění, co je to syndrom vyhoření, na kazuistikách bude popsán jeho vývoj, fáze a projevy. Účastníci budou obeznámeni s tím, co dělat, když se vyhoření dostaví a také jak postupovat v rámci prevence. V souvislosti s prevencí se budeme věnovat významu vnitřních hranic v životě, proč je důležité jednat v souladu s nimi. Účastníci budou reflektovat nastavení svých hranic v situacích, které jsou v životě pedagoga běžné. Dále se budou zabývat pedagogickými kompetencemi a vytvoří akční plán na jejich rozvoj. Součástí bude vytvoření podpůrného materiálu věnovaného popisům pozitivních zdrojů v pedagogické profesi.