Vloženo: 13.04.2018 10:26
Autor: Ludmila Presová

Popis inzerce

  • Typ: Konkurz na místo ředitele

Výkon funkce v organizaci: Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace

Starosta obce Žeravice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky. Podrobnosti o konkursu viz přiložený soubor

Připojené soubory

Reagovat na inzerát