Vloženo: 22.02.2024 09:51
Autor: Pavla Tichá

Organizace

KrÚ JMK, oddělení prevence a volnočasových aktivit

Popis akce

  • Typ akce: vzdělávací
  • Začátek: 24.04.2024 10:00
  • Konec: 24.04.2024 12:00
  • Místo: Brno, Cejl 73, 60200
  • aula

Po tragické prosincové události na FF Univerzity Karlovy v Praze nyní dochází k vyhodnocování dosavadních postupů a metodik řešících ochranu měkkých cílů. Školy a školská zařízení dostávají mnoho nabídek na školení pro pedagogy a zaměstnance škol na témata jako jsou např. nebezpečný útočník ve škole, praktické nácviky simulující vniknutí ozbrojeného útočníka do budovy školy, nabídky výuky sebeobrany pro žáky i pedagogy, tvorbu bezpečnostních auditů. Některé organizace se ve svých nabídkách zaštiťují spoluprací s jinými důvěryhodnými organizacemi (v těchto případech doporučujeme si uvedené informace ověřovat, zjišťovat reference, konzultovat nabídku s Policií nebo zřizovatelem školy). Pro lepší orientaci v oblasti ochrany měkkých cílů (dále jen OMC) přikládáme materiál, ve kterém jsou souhrnné informace k OMC ve školách a školských zařízeních odkazy na příslušné materiály a odkaz na registraci na seminář "Nebezpečný útočník ve školách/školských zařízeních", který se uskuteční dne 15.3.2024 a 24.4.2024. Upozorňujeme, že gestorem OMC je MV ČR, odbor bezpečnostní politiky. Garantem pro OMC je vždy Policie ČR prostřednictvím krajských ředitelství, dalšími partnery bezpečnostní spolupráce v regionech jsou hasičský záchranný sbor ČR, zdravotnická záchranná služba, městská či obecní policie, bezpečnostní odbor magistrátu či města. Na závěr připomínáme, že praktické nácviky simulující vniknutí ozbrojeného útočníka do budovy školy lze realizovat pouze bez přítomnosti dětí a studentů, ideálně ve spolupráci s Policií ČR a IZS JMK. Ochrana měkkých cílů - aktuální informace a seminář pro školy v JMK

Připojené soubory