Vloženo: 08.09.2017 13:00
Autor: Pavla Tichá

Organizace

Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení prevence a volnočasových aktivit

Popis akce

  • Typ akce: vzdělávací
  • Začátek: 12.10.2017 9:00
  • Konec: 12.10.2017 15:00
  • Místo: Brno, Hybešova 15, 602 00
  • Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace

Cílem semináře je seznámit účastníky s právním prostředím České republiky, které upravuje oblast problematiky rizikového chování a zneužívání návykových látek. Seminář je zaměřen na další rozšíření kompetencí v oblasti právního povědomí při realizaci primární prevence. Pozornost je rovněž věnována závažnosti jednotlivých forem rizikového chování s jeho typickými znaky – přestupek / trestný čin. V rámci semináře se seznámíme s novým „tabákovým“ zákonem a s ním souvisejícími změnami v legislativě. Část semináře je věnována legislativním krokům v případech testování ovlivnění dětí návykovými látkami s podrobným vysvětlením vzájemného propojení opory v zákonech a konkrétního postupu školy.