Vloženo: 07.09.2020 08:28
Autor: Pavla Tichá

Organizace

Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení prevence a volnočasových aktivit odboru školství

Popis akce

  • Typ akce: vzdělávací
  • Začátek: 12.10.2020 9
  • Konec: 12.10.2020 15:00
  • Místo: Brno, Hybešova 15, 60200
  • Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, Hybešova 15, Brno (aula)

Seminář "Vybrané bezpečnostně-právní aspekty rizikového chování" je strukturován do několika rovin z hlediska hierarchie právních předpisů. První část je zaměřena na obecně platné právní předpisy – mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, ústavní předpisy, zákonné předpisy. Další část programu je věnována školskému zákonu jako speciálnímu zákonu a souvisejícím předpisům, specifický důraz je kladen na právní úpravu v jednotlivých formách rizikového chování: návykové látky, rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, syndrom týraného dítěte, kyberšikana, homofobie, extremismus, antisemitismus a xenofobie, vandalismus, záškoláctví, krádeže (loupeže), krizové situace, netolismus, sebepoškozování, náboženská hnutí, sexuálně rizikové chování, a další.

Připojené soubory