Vloženo: 06.02.2023 09:59
Autor: Zbyněk Němeček

Popis inzerce

  • Typ: Konkurz na místo ředitele

Výkon funkce v organizaci: Základní škola a Mateřská škola Prušánky, okres Hodonín, příspěvková organizace

Rada obce Prušánky vyhlašuje ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/-ky Základní školy a Mateřské školy Prušánky, okres Hodonín, příspěvkové organizace, se sídlem Prušánky 289, 696 21 Prušánky, IČO: 70915121, jejímž zřizovatelem je obec Prušánky, se sídlem Prušánky 100, 696 21 Prušánky, IČO 00285226. Více info: https://www.obecprusanky.cz/novy/konkurs-na-misto-reditele-ky-zs-a-ms-prusanky/

Inzerát

Inzerát

Připojené soubory