Název Obec
Církevní domov mládeže Svaté Rodiny a Školní jídelna s.r.o. Brno
Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, příspěvková organizace Brno
Pedagogicko-psychologická poradna LOGO s.r.o. Brno
Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 Brno
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 Brno
Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková organizace Brno
ZRUŠENO - Dům dětí a mládeže, Brno, Kořískova 16 Brno
Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Brno
Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace Brno
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Brno
Základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, příspěvková organizace Brno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Brno
Odbor školství JMK Brno
Mateřská škola a základní škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace Brno
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 Brno
Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace Brno
Dětský domov Brno, Jílová, příspěvková organizace Brno
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno Brno
Modrá linka, z. s. Brno
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace Brno
Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace Brno
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace Brno
Montessori dílnička-školička Brno
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta Brno
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB Brno