Název Obec
Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace Brno
Církevní domov mládeže Petrinum Brno
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 Brno
Vysoké učení technické v Brně Brno
AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o. Brno
Dětský domov Brno, Jílová, příspěvková organizace Brno
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace Brno
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno Brno
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta Brno
Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace Brno
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace Brno
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace Brno
Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace Brno
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 Brno
Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 Brno
Církevní domov mládeže Svaté Rodiny a Školní jídelna s.r.o. Brno
Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, příspěvková organizace Brno
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB Brno
Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková organizace Brno
Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace Brno
Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace Brno
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Brno
Pedagogicko-psychologická poradna LOGO s.r.o. Brno
Mateřská škola a základní škola Brno, Barvičova, příspěvková organizace Brno
Moravské zemské muzeum Brno