Název Obec
Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace Brno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Brno
Dětský domov Brno, Jílová, příspěvková organizace Brno
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta Brno
Oddělení vzdělávání Brno
Oddělení organizační a správní Brno
Oddělení rozpočtu a financování Brno
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB Brno
Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace Brno
Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace Brno
Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, příspěvková organizace Brno
ZRUŠENO - Střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace Brno
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Brno
ZRUŠENO - JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Brno
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno Brno
Oddělení prevence a volnočasových aktivit Brno
Mateřská škola a základní škola Brno, Barvičova, příspěvková organizace Brno
Církevní domov mládeže Petrinum Brno
Církevní domov mládeže Svaté Rodiny a Školní jídelna s.r.o. Brno
Moravské zemské muzeum Brno
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Brno, Kotlářská, příspěvková organizace Brno
The International School of Brno, o.p.s. Brno
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELICAN, s.r.o. Brno
Zrušeno - Mateřská škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace Brno
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace Brno