Název Obec
AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o. Brno
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola Brno
Církevní domov mládeže Petrinum Brno
Církevní domov mládeže Svaté Rodiny a Školní jídelna s.r.o. Brno
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Brno
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 Brno
Dětský domov Brno, Jílová, příspěvková organizace Brno
Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace Brno
EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. Brno
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Brno - Bystrc
Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace Brno
Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace Brno
Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace Brno - Řečkovice
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace Brno
Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace Brno
Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace Brno
Gymnázium Globe, s.r.o. Brno
Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba Brno
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace Brno
Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o. Brno
Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o. Brno
Hello language centre s.r.o. Ostrava
I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o.p.s. Brno
Jazyková škola Hello Brno
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Brno, Kotlářská, příspěvková organizace Brno