Název Obec
Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s. Blansko
ZRUŠENO - Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 Blansko
Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace Blansko
Pracoviště Blansko Blansko
Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace Blansko
ZRUŠENO - Pedagogicko-psychologická poradna Blansko Blansko
ZRUŠENO - Pedagogicko-psychologická poradna Boskovice Boskovice
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace Boskovice
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Brno
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace Brno
Pedagogicko-psychologická poradna LOGO s.r.o. Brno
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 Brno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Brno
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 Brno
Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, příspěvková organizace Brno
Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace Brno
Odbor školství JMK Brno
Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 Brno
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB Brno
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno Brno
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace Brno
Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace Brno
Dětský domov Brno, Jílová, příspěvková organizace Brno
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta Brno
Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace Brno