Název Obec
Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace Blansko
Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace Blansko
ZRUŠENO - Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 Blansko
ZRUŠENO - Pedagogicko-psychologická poradna Blansko Blansko
Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s. Blansko
Pracoviště Blansko Blansko
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace Boskovice
ZRUŠENO - Pedagogicko-psychologická poradna Boskovice Boskovice
Mateřská škola a základní škola Brno, Barvičova, příspěvková organizace Brno
Dětský domov Brno, Jílová, příspěvková organizace Brno
Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace Brno
Pedagogicko-psychologická poradna LOGO s.r.o. Brno
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 Brno
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno Brno
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace Brno
Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, příspěvková organizace Brno
Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace Brno
Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 Brno
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 Brno
Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace Brno
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace Brno
Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace Brno
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta Brno
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace Brno
Církevní domov mládeže Svaté Rodiny a Školní jídelna s.r.o. Brno