Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Hodonín
obec: Strážnice
ulice: Radějovská 848
psč: 69662
Telefon: 518334241
Podrobnosti
zřizovatel: Kraj
číslo organizace: 5323
ič: 49939424
dič:
izo: 600030555
 • 15.11.2012 -
 • 06.04.2013 -
  Hlavním cílem studia je prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu. Koordinátor ICT je zákonem uznaná pozice a její vykonavatel má nárok na finanční příplatek k platu (1000 – 2000 Kč) a snížení přímé pedagogické činnosti.
 • 21.05.2014 -
 • 10.12.2013 -
 • 12.02.2014 -
 • 13.02.2014 -
 • 20.01.2014 -
 • 10.03.2014 -
 • 18.03.2014 -
 • 08.09.2014 -
  Seminář akreditovaný MŠMT ČR. Cílem semináře je formou řízené diskuze rozšířit a prohloubit znalosti nepedagogických pracovníků školských zařízení o aktuálním právním stavu a novinkách v oblasti mzdové a personální agendy a tím jim pomoci orientovat se při řešení konkrétních situací.
 • 12.01.2015 -
  Seminář akreditovaný MŠMT ČR. Cílem semináře je seznámit účetní a hospodářky školských zařízení s novinkami v oblasti účetnictví platnými v aktuálním roce s důrazem na jejich praktický dopad.
 • 01.10.2014 -
  Seminář akreditovaný MŠMT ČR. Cílem semináře je rozšířit a prohloubit znalosti vedoucích zaměstnanců škol a školských zařízení o aktuálním právním stavu. Účastníci se získají orientaci v základních dokumentech a platných právních normách s důrazem na schopnost je plně aplikovat v praxi.
 • 08.10.2014 -
  Seminář si klade za cíl podpořit praktické uplatňování Metodického pokynu MŠMT k EVVO ve školách a školských zařízeních. Seminář akreditovaný MŠMT ČR. Účastníci získají množství praktických námětů k zajištění průřezového tématu EVVO na škole a jeho začlenění do školního vzdělávacího plánu.
 • 03.11.2014 -
  Seminář akreditovaný MŠMT ČR. Cílem semináře je seznámit účastníky s moderním a efektivním stylem řízení a tím jim dopomoci k rozvinutí dovednosti práce s lidmi, definování vhodného stylu řízení, nalezení a posílení konkurenčních výhod a zvýšení kvality vztahu manažer - zaměstnanec.
 • 20.10.2014 -
  Seminář akreditovaný MŠMT ČR. Seminář navazuje na základní kurz geocachingu. Předpokládá se, že se účastník orientuje na mapovém portále geocaching.com a má alespoň základní zkušenosti s "lovením kešek". Cílem semináře je prakticky naučit pedagogické pracovníky, kde se na internetu vyskytují potřebná podkladová data, jak efektivně zpracovat naměřená data a praktickými ukázkami vytvořit metodiku pro použití geocachingu ve vyučování a volnočasových aktivitách.
 • 03.12.2014 -
  Cílem semináře je podpořit praktické uplatňování metod aktivního učení v praxi a tím zatraktivnit vyučování pro žáky a studenty. Účastníci získají nové poznatky a náměty ke konkrétním praktickým aktivitám využitelným v každém vyučovacím předmětu.
 • 11.12.2014 -
  Seminář si klade za cíl podpořit praktické uplatňování Metodického pokynu MŠMT k EVVO ve školách a školských zařízeních. Účastníci získají množství praktických námětů k zajištění průřezového tématu EVVO na škole a jeho začlenění do školního vzdělávacího plánu.
 • 12.01.2015 -
  Cílem semináře je seznámit účetní a hospodářky školských zařízení s novinkami v oblasti účetnictví platnými v aktuálním roce s důrazem na jejich praktický dopad.
 • 19.01.2015 -
  Cílem semináře je formou řízené diskuze rozšířit a prohloubit znalosti nepedagogických pracovníků školských zařízení o aktuálním právním stavu a novinkách v oblasti mzdové a personální agendy a tím jim pomoci orientovat se při řešení konkrétních situací.