Vloženo: 06.02.2017 08:36
Autor: Oldřich Vybíral

Organizace

Oddělení vzdělávání

Popis akce

  • Typ akce: vzdělávací
  • Začátek: 10.07.2017
  • Konec: 14.07.2017
  • Místo: Dillingen (GER), Cejl 73, 601 82
  • Viz přiložené soubory

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorské státní ministerstvo pro vyučování a kultus nabízí učitelům němčiny účast na semináři Bavorské akademie pro další vzdělávání učitelů v Dillingenu v termínu  od 10. 7. do 14. 7. 2017.

Ucházet se mohou učitelé, kteří alespoň tři roky vyučují německý jazyk na středních odborných učilištích, středních odborných školách a vyšších odborných školách. Seminář bude zaměřen především na didaktiku a metodiku (němčina jako cizí jazyk) a na reálie včetně úvodu do školského systému.Součástí semináře bude i hospitace na některé z odborných škol.

Ubytování a stravování včetně případných vstupů hradí bavorská strana, doprava je hrazena z prostředků MŠMT.

Uzávěrkapro podávání přihlášek je 30. března 2017, a to jak v elektronické, tak v písemné podobě, viz text vypsání, který přikládáme v příloze. V příloze přikládáme rovněž formulář „Potvrzení“ k přihlášce a prozatímně program z loňského roku. Aktualizovaný program bude zaslán vybraným uchazečům.  

Informace k semináři včetně online přihlášky budou v nejbližších dnech zpřístupněny na naší webové stránce: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/pro-ucitele-nj/.

 

Kontakt:

Mgr. Eva Šimková

Akademická informační agentura

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1

Tel.: (+420) 221 850 507   |   E-mail: aia@dzs.cz

www.dzs.cz   |   www.naerasmusplus.cz