Seznam soutěží

název:

Celkem: 19 |< << 1 >> >| 1/1 Položek na stránce:

Kód Soutěž Kategorie
A11 Astronomická olympiáda AB CD EF GH
A4 Biologická olympiáda A B C D
A7 Dějepisná olympiáda
A2 Fyzikální olympiáda A B C D E F G
A3 Chemická olympiáda A B C D E
A1 Matematická olympiáda A B C P Z5 Z6 Z7 Z8 Z9
A10 Matematický klokan Benjamín Cvrček Junior Kadet Klokánek Student
A25 Mistrovství ČR v grafických předmětech Korektury textu Psaní na klávesnici Wordprocessing Záznam mluveného slova
A6 Olympiáda v českém jazyce
B3 Přírodovědný klokan Junior pro SŠ Kadet pro ZŠ
A13 Pythagoriáda 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník
A5 SCJ - Anglický jazyk IA IB IIA IIB IIC IIIA IIIB
A5 SCJ - Certamen Latinum SŠ A SŠ B
A5 SCJ - Francouzský jazyk A1 A2 B1 B2
A5 SCJ - Německý jazyk IA IB IIA IIB IIC IIIA IIIB
A5 SCJ - Ruský jazyk SŠ I SŠ II SŠ III
A5 SCJ - Španělský jazyk I II III
A9 Středoškolská odborná činnost 01 - matematika a statistika 02 - fyzika 03 - chemie 04 - biologie 05 - geologie a geografie 06 - zdravotnictví 07 - zemědělství, potravinářství, lesní hospodářství 08 - ochrana a tvorba životního prostředí 09 - strojírenství, hutnictví, doprava a design 10 - elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 11 - stavebnictví, architektura a design 12 - tvorba učebních pomůcek 13 - ekonomika a řízení 14 - pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 15 - teorie kultury, umění a umělecké tvorby 16 - historie 17 - filozofie, politologie a ostatní humanitní společenskovědní obory 18 - informatika
A8 Zeměpisná olympiáda A B C D

Celkem: 19 |< << 1 >> >| 1/1 Položek na stránce: