Datum Místo Název akce Typ akce Organizátor
30.11.2011
30.11.2011
Brno Konference Multikulturní a integrovaná edukace: Potřeby a podpora, setkávání a míjení konference Odbor školství JMK
10.11.2011
10.11.2011
Hodonín Regionální konference Nebezpečná mobilní a internetová komunikace konference Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
18.01.2012
18.01.2012
Brno Prezentace projektů ESF konference EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.
05.06.2012
05.06.2012
Brno Úvodní konference projektu FOTOŠKOLA konference Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
13.01.2012
13.01.2012
Brno SETKÁNÍ ICT KOORDINÁTORŮ A PEDAGOGŮ SE ZÁJMEM O TRENDY V ICT konference Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
23.05.2012
23.05.2012
Brno Konference Anglicky všemi smysly konference Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
13.09.2013
14.09.2013
Brno Setkání ICT koordinátorů a pedagogů se zájmem o trendy v ICT konference Středisko služeb školám Brno, Mendelova univerzita v Brně
12.11.2013
13.11.2013
Brno-Bohunice 1. mezinárodní konference o zahradní terapii v České republice konference Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
06.02.2014
06.02.2014
Brno Prevence rizikového sexuálního chování – úkol základního vzdělávání konference Centrum pro rodinu a sociální péči o.s., akreditované zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Národní centrum pro rodinu ve spolupráci s Jihomoravským krajem
11.02.2014
11.02.2014
Brno Den bezpečnějšího internetu 2014: Vytvořme společně lepší internet konference Fakulta sociálních studií
23.10.2014
23.10.2014
Brno Krajská konference primární prevence rizikového chování aneb Výměna zkušeností z příkladů dobré praxe škol a školských zařízení konference Poradenské centrum při PPP Brno + oddělení prevence a volnočasových aktiviti OŠ KrÚ JMK
05.11.2014
06.11.2014
Brno Konference k environmentalní výchově KONEV a Konvička konference Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
10.06.2014
10.06.2014
Brno KRAJSKÉ FÓRUM PREVENCE 2014 konference Krajský úřad Jihomoravského kraje
23.01.2015
23.01.2015
Brno Setkání ICT koordinátorů a pedagogů se zájmem o trendy v ICT konference Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
16.06.2015
16.06.2015
Brno KRAJSKÉ FÓRUM PREVENCE 2015 aneb legální závislosti konference Oddělení prevence a volnočasových aktivit odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje
09.06.2015
09.06.2015
Praha 5 Závěrečná odborná konference ŠKOLA DOTYKEM živě završí první rok výzkumného projektu Škola dotykem konference Nezisková organizace EDUkační LABoratoř
27.05.2015
28.05.2015
Praha Závěrečná konference projektu VYNSPI II. konference 1. léklařská fakulta Univezity Karlovy Praha, klinika adiktologioe a další partneři
09.06.2015
10.06.2015
Brno O digitálních technologiích ve škole jinak konference Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
25.11.2015
25.11.2015
Praha Konference k odbornému vzděláváni - Česko-německá výměna zkušenosti konference MŠMT, Velvyslanectví SRN v Praze, Svobodný stát Sasko
23.03.2016
23.03.2016
Brno Veřejné zakázky odpovědné k životnímu prostředí - nové příležitosti konference Jihomoravský kraj a Nová ekomomika o.p.s.
30.05.2016
31.05.2016
Zlín Seminář "Dítě v krizi" - "Svět dětí na šachovnici života...", Zlín 2016 konference KALOKAGATHIE s.r.o.
26.04.2016
26.04.2016
Brno Mezinárodní konference Z MATEŘINKY DO ŠKOLY konference Nakladatelství Dr. Josef Raabe
21.04.2016
21.04.2016
Praha Úrazy dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních konference Seminaria, s.r.o.
22.01.2016
Brno Setkání ICT koordinátorů a pedagogů se zájmem o trendy v ICT konference Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
23.06.2016
23.06.2016
Brno KRAJSKÉ FÓRUM PREVENCE 2016 aneb rizikové chování na internetu... konference Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŠ, oddělení prevence a volnočasových aktivit