Datum Místo Název akce Typ akce Organizátor
13.11.2020
13.11.2020
#jsemlaskavec 2020 ostatní Nadace Karla Janečka
04.12.2020
18.12.2020
Testování pedagigických pracovníků škol a školských zařízení ostatní Ministerstvo zdravotnictví a MŠMT
22.04.2021
30.06.2021
Ready For Life! ostatní ANNO JMK
27.08.2019
13.11.2019
Světový den laskavosti - happening #jsemlaskavec ostatní Nadace Karla Janečka
07.05.2019
31.05.2019
Dotazníkové šetření spokojenosti se službami Krajského úřadu Jihomoravského kraje ostatní KrÚ JMK
03.12.2019
03.12.2019
Giving Tuesday Kids 2019 ostatní Asociace společenské odpovědnosti
22.09.2020
31.12.2020
Zřízení Teams/Office 365 ostatní Microsoft Czech Republic and Slovakia
01.09.2015
30.06.2016
---- "Poraď radním!" - výzva k zapojení ostatní organizace Oživení
31.03.2015
31.03.2015
Brno Velikonoční výstava - Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 ostatní Střední škola F.D.Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11
19.01.2015
31.01.2016
Brno Vyhlášení dotačního programu Preventivní programy realizované školami a škol. zařízeními v roce 2015 ostatní KrÚ JMK, Žerotínovo nám.3, 601 82 Brno
18.06.2014
Brno Koncert pro dětskou onkologii ostatní Gymnázium, Brno, Elgartova 3
22.06.2012
22.06.2012
Brno Využití emoční inteligence zaměstnance ve školství kurz Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
14.11.2011
14.11.2011
Brno Valné shromáždění Jihomoravské rady dětí a mládeže ostatní Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
08.11.2012
29.11.2012
Brno Listopadové akce v Dobrovolnickém centru 67 ostatní Dobrovolnické centrum 67
20.06.2015
20.06.2015
Brno ModellBrno 2015 - modelářská výstava ostatní KPM Brno
12.09.2014
26.09.2014
Brno Metodický kurz pro angličtináře s Mgr. Sylvií Dolákovou kurz Jazyková škola Hello Ostrava
22.11.2012
24.11.2012
Brno školící kurz Cirkus 4 EUth kurz Lužánky - středisko volného času
02.06.2012
02.06.2012
Brno Dětský den v pavilonu Anthropos ostatní
19.01.2015
31.01.2016
Brno Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2015 ostatní Oddělení prevence a volnočasových aktivit
11.12.2013
12.12.2013
Brno Kurz finanční gramotnosti pro pedagogy a pracovníky s dětmi a mládeží kurz Asociace středoškolských klubů ČR, o.s.
28.08.2012
28.08.2012
Brno Soutěž školních jídelen "O nejlepší školní oběd 2012" ostatní
22.06.2013
22.06.2013
Brno MODELL BRNO 2013 ostatní Modell Brno
01.11.2012
01.11.2012
Brno II.Sněm mládeže a jednání Krajského parlamentu dětí a mládeže ostatní Jihomoravská rada dětí a mládeže
06.11.2013
06.11.2013
Brno III. Sněm mládeže ostatní Oddělení prevence a volnočasových aktivit
07.11.2013
07.11.2013
Brno I. Dětský sněm ostatní Oddělení prevence a volnočasových aktivit