Název Obec
ZRUŠENO - Pedagogicko-psychologická poradna Blansko Blansko
ZRUŠENO - Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 Blansko
Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace Blansko
Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s. Blansko
Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace Blansko
Pracoviště Blansko Blansko
ZRUŠENO - Pedagogicko-psychologická poradna Boskovice Boskovice
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace Boskovice
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Brno
Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace Brno
Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace Brno
Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková organizace Brno
Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace Brno
Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace Brno
Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace Brno
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 Brno
Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 Brno
Církevní domov mládeže Svaté Rodiny a Školní jídelna s.r.o. Brno
Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, příspěvková organizace Brno
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno Brno
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace Brno
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta Brno
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 Brno
Mateřská škola a základní škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace Brno
Odbor školství JMK Brno