Typ organizace:
Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Oddělení vzdělávání

Vloženo: 30.10.2012 09:00 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 30.10.2012 09:02 )
Autor: Oldřich Vybíral
Studium a kariéra v Německu. Bezplatné vzdělání. Krátká doba studia (2-3roky). Státem uznávané profese a zkoušky. Studium orientované na praxi. Možnost zaměstnání a pracovní kariéry v Německu.

Vloženo: 30.10.2012 08:03 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 30.10.2012 08:06 )
Autor: Oldřich Vybíral
Den poezie bude probíhat 10. listopadu 2012 od 10:00 do 18:00 na Gymnáziu Slovanské náměstí v Brně. Den poezie organizujeme v rámci stejnojmenného celorepublikového festivalu již třetím rokem, tentokrát pod názvem Přestup: Kam? A proč? Přestože jde o akci převážně literární, nebude chybět ani propojení s dalšími obory. Akce je otevřená a přístupná všem věkovým kategoriím.

Vloženo: 23.10.2012 10:39 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 21.11.2012 11:09 )
Autor: Oldřich Vybíral
Kurz je určen pro učitele vyučující všeobecněvzdělávací předměty na základních a středních školách a pro učitele informatiky. Na závěr účastníci obdrží certifikát o absolvování. V případě zájmu jim i následně budou zasílány aktuální informace týkající se tohoto tématu.

Vloženo: 23.10.2012 10:18 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 21.02.2019 09:55 )
Autor: Oldřich Vybíral
Informace k vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři.

Vloženo: 12.10.2012 13:11 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 12.10.2012 13:15 )
Autor: Oldřich Vybíral
Konference „Modernizace systému uznávání odborných kvalifikací: vnitřní trh EU bez bariér“, která se uskuteční dne 31. října 2012 v Národní technické knihovně, Technická 6, Praha 6.

Vloženo: 10.10.2012 07:53
Autor: Oldřich Vybíral
Máte ve škole či ve třídě žáka, jehož mateřským jazykem není čeština? Přivítali byste informace, metody a tipy, jak v takové situaci postupovat? Máte zájem na tom, aby Vaše výuka zahrnovala všechny žáky bez rozdílu?

Vloženo: 08.10.2012 15:05 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 08.10.2012 15:11 )
Autor: Oldřich Vybíral
Nabídka divadla z České Třebové pro střední školy. Představení: Audience, Ucho, To všechno z lásky.

Vloženo: 02.10.2012 13:14 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 02.10.2012 13:15 )
Autor: Oldřich Vybíral
Možnost, kterou mají školy z celé České republiky. Včera byla vyhlášena první výzva k předkládání projektů žáků II. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v rámci programu Extra třída. (Pozor, nejedná se o peníze ESF!) Jeho smyslem je podpořit propojení škol s místní komunitou a aktivizovat žáky k učení skrze projektovou práci.

Vloženo: 02.10.2012 13:04 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 02.10.2012 13:08 )
Autor: Oldřich Vybíral
Listování je cyklus scénického čtení, hra s knížkou, divadelní představení, který divákům, posluchačům a čtenářům nabízí zprostředkování prožitku z četby velice poutavou formou a předkládá zcela nový, možná dosud nepoznaný, zážitek.

Vloženo: 24.09.2012 14:54 (poslední změna: Lucien Rozprým, 24.09.2012 14:55 )
Autor: Lucien Rozprým
Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

 • 25.03.2014 -
 • Připomínka termínů porad ředitelů škol a školských zařízení - srpen 2014.
 • 15.12.2015 -
  Slavnostní vánoční koncert pěveckého sboru Zpěváček
 • 02.11.2016 -
  Vše, co potřebujete vědět, abyste pro školy vybrali tu správnou Wi-Fi technologii. Cena 1.900,- Kč.
 • „Den otevřených dveří“ všech fakult na jednom místě. Přístup bude bezbariérový a část programu bude vyhrazena uchazečům se speciálními potřebami (jaké jsou možnosti úprav přijímacího řízení i podmínek při případném studiu). Podrobnosti v přílohách.
 • 23.01.2019 - 31.03.2019
  Jste učitel s praxí a mezi Vaše předměty patří Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace nebo Informatika a ICT? Myslíte si, že učíte zajímavě a že by Vaše zkušenosti mohly být inspirativní pro ostatní kolegy z jiných škol? Pak jsou právě pro Vás určené pozice v nově vznikajících krajských a oblastních metodických kabinetech, které vznikají v rámci systémového projektu SYPO.
 • 22.03.2019 - 23.03.2019
  Konference proběhne v paralelních sekcích formou přednášek a workshopů, obeznámí s inovativními metodami ve vzdělávání.
 • 22.02.2019 - 31.03.2019
  Výstava komponovaných fotoobrazů z doby za železnou oponou.
 • 28.03.2019 - 28.03.2019
  Ukážeme vám, jak zkrášlit okolí školy, podílet se na zachování biodiverzity a přírodního dědictví a vést k tomu i vaše žáky. Od českých a rakouských lektorů získáte návody na aktivity a pokusy v hodinách prvouky, vlastivědy nebo pracovních činností, environmentální výchovy nebo při hře v zahradě. S sebou si odnesete semínka z banky původních odrůd.
 • Nezisková organizace Salesiánská asociace Dona Boska, z. s. připravuje každoročně osvětový program "Dnes jím jako" určený základním a středním školám. Cílem projektu je hravou formou seznámit české žáky a studenty s rozvojovými zeměmi, s životem jejich vrstevníků na jiném konci světa. Letošní ročník je zaměřený na Angolu. Jsou připravené obecné informace o Angole, pracovní listy (ve třech mutacích: 1., 2. stupeň, studenti středních škol), doplňující materiály (videa, fotografie, písničky), recepty na angolské jídlo a soutěž pro školy. Veškeré materiály jsou zdarma ke stažení na webových stránkách www.dnesjimjako.cz. Forma intenzity projektu je ponechána na uvážení každého pedagoga a jeho možnostem. Po registraci zašle NNO přihlášeným školám metodiku k pracovním listům a správná řešení. Projekt "Dnes jím jako Angolan" oficiálně poběží během měsíce března a dubna 2019. Materiály na internetu zůstanou i po oficiálním ukončení k dalšímu využití.
 • 11.04.2019 - 13.04.2019
  Přiblížení tématu občanského a globálního vzdělávání a práce se vzpomínkami. Seznámení s různými pedagogickými přístupy z Česka a Německa.