Typ organizace:
Nadřazená organizace:
Odbor školství JMK
Adresa
kraj: Jihomoravský
okres: Brno-město
obec: Brno
ulice: Cejl 73
psč: 601 82
Podrobnosti
číslo organizace:
ič:
dič:
izo:

Oddělení vzdělávání

Vloženo: 02.10.2012 13:04 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 02.10.2012 13:08 )
Autor: Oldřich Vybíral
Listování je cyklus scénického čtení, hra s knížkou, divadelní představení, který divákům, posluchačům a čtenářům nabízí zprostředkování prožitku z četby velice poutavou formou a předkládá zcela nový, možná dosud nepoznaný, zážitek.

Vloženo: 24.09.2012 14:54 (poslední změna: Lucien Rozprým, 24.09.2012 14:55 )
Autor: Lucien Rozprým
Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Vloženo: 24.09.2012 10:37 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 11.09.2018 11:19 )
Autor: Oldřich Vybíral
Seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost podle zákona č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Pravidelně aktualizováno NÚV.

Vloženo: 24.09.2012 10:21 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 10.10.2013 14:24 )
Autor: Oldřich Vybíral
Realizace přípravy na vzdělávání v přípravných třídách základních škol zřizovaných obcemi a základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením. Seznam přípravných tříd v základních školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením v Jihomoravském kraji ve školním roce 2013/2014.

Vloženo: 24.09.2012 10:13 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 10.10.2013 14:33 )
Autor: Oldřich Vybíral
Organizace kurzů pro získání základního vzdělání organizovaných základními školami ve školním roce 2013/2014. Kurzy jsou určeny pro osoby, které po ukončení povinné školní docházky nezískaly stupeň vzdělání - základní vzdělání.

Vloženo: 21.09.2012 07:20 (poslední změna: Oldřich Vybíral, 21.09.2012 09:10 )
Autor: Oldřich Vybíral
Nabídka Fulbrightovy nadace - výměna učitelů ČR - USA. Určeno pro druhý stupeň ZŠ, SŠ, VOŠ.

Vloženo: 11.09.2012 10:32
Autor: Lucien Rozprým
nabídka metodiky pro předškolní vzdělávání

 • Nezisková organizace Salesiánská asociace Dona Boska, z. s. připravuje každoročně osvětový program "Dnes jím jako" určený základním a středním školám. Cílem projektu je hravou formou seznámit české žáky a studenty s rozvojovými zeměmi, s životem jejich vrstevníků na jiném konci světa. Letošní ročník je zaměřený na Angolu. Jsou připravené obecné informace o Angole, pracovní listy (ve třech mutacích: 1., 2. stupeň, studenti středních škol), doplňující materiály (videa, fotografie, písničky), recepty na angolské jídlo a soutěž pro školy. Veškeré materiály jsou zdarma ke stažení na webových stránkách www.dnesjimjako.cz. Forma intenzity projektu je ponechána na uvážení každého pedagoga a jeho možnostem. Po registraci zašle NNO přihlášeným školám metodiku k pracovním listům a správná řešení. Projekt "Dnes jím jako Angolan" oficiálně poběží během měsíce března a dubna 2019. Materiály na internetu zůstanou i po oficiálním ukončení k dalšímu využití.
 • 12.11.2020 -
  Uvědomujeme si náročnosti současné situace, kterou nám přinesl COVID-19. Proto jsme se rozhodli pomoct. Prvním 100 školám rozdělíme více než 5 250 000 Kč na nákup počítačového vybavení SINO.
 • 29.09.2021 - 03.11.2021
 • 11.11.2021 - 11.11.2021
  Konference svým tématem zve k účasti především učitele základních a středních škol, jejich ředitele a další pedagogické pracovníky. Zajímavé informace zde naleznou také studenti učitelství a zájemci o profesi učitele.
 • 25.11.2021 - 25.11.2021
  Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.
 • Připomínka termínů porad ředitelů škol a školských zařízení - srpen 2014.
 • 15.12.2015 -
  Slavnostní vánoční koncert pěveckého sboru Zpěváček
 • 02.11.2016 -
  Vše, co potřebujete vědět, abyste pro školy vybrali tu správnou Wi-Fi technologii. Cena 1.900,- Kč.
 • „Den otevřených dveří“ všech fakult na jednom místě. Přístup bude bezbariérový a část programu bude vyhrazena uchazečům se speciálními potřebami (jaké jsou možnosti úprav přijímacího řízení i podmínek při případném studiu). Podrobnosti v přílohách.