Vloženo: 31.08.2011 Autor: Jakub Štursa / Informace

 

Příspěvková organizace Jihomoravského kraje Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno je partnerem v projektu s názvem EdTWIN – Education Twinning CZ-AT z operačního programu Cíl III, Evropské územní spolupráce AT-ČR 2007-2013. 
 Hlavním cílem tohoto projektu je posílení spolupráce škol mezi Českou republikou a Rakouskem, rozvoj a realizace společných vzdělávacích programů (semináře, konference, kurzy, workshopy, hospitace), výměnné programy na institucionální úrovni a tvorba vícejazyčných výukových materiálů. Cílovou skupinou projektu jsou žáci a učitelé všech typů škol v Jihomoravském kraji.
 Plánované aktivity v projektu:
·         vícedenní oboustranné hospitace učitelů/učitelek všech typů škol za účelem výměny zkušeností, seznámení se s nejlepšími modely praxe v obou regionech, srovnávacích institucí a způsobů vzdělávání, otevření nových možností dlouhodobé spolupráce.
·         odborné semináře a vzdělávací cykly pedagogů zaměřené na určité téma nebo na výměnné aktivity (hospitace).
·         partnerství mezi školami: dvě třídy, každá z různého regionu pracují na společném tématu se záměrem společné prezentace.
·         partnerství přes Internet (Blog/Email) bez výměny žáků, kdy databáze škol bude zveřejněna na webových stránkách EdTWIN.partnerské projekty v oblasti umění a kultury pro žáky všech věkových skupin.
·         vícedenní oboustranné hospitace žákovských skupin za účelem výměny zkušeností, srovnávání vzdělávacích modelů směřující k dlouhodobější spolupráci.
·         odborná praxe pro žáky/žákyně odborných škol příhraničních oblastí daného regionu.
·         výměna rodilých mluvčích (jazykových asistentů).
·         další vzdělávání pro české učitele německého jazyka v Rakousku (v období vedlejších prázdnin).
·         zpracování učebního materiálu pro výuku češtiny jako cizího jazyka.
O konkrétních nabídkách spolupráce na jednotlivých klíčových aktivitách projektu budete průběžně prostřednictvím našich webových stránek a naší nabídky vzdělávacích programů (Měsíčníku) informování. Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Sniegoňová, koordinátorka projektu, tel.: 543 426 045,     e-mail:sniegonova@sssbrno.cz,
 
PaedDr. Věra Hlavsová, vedoucí oddělení vzdělávání a projektů SSŠ Brno

 

Další Informace o projektu, aktuální nabídky a zprávy z ukončených aktivit včetně fotodokumentace, najdete na:   www.edtwin.eu

Související dokumenty