Vloženo: 03.11.2011 Autor: Jakub Štursa / O portále

Pro další využívání portálu jmskoly.cz  (publikování dokumentů, přihlašování do školních soutěží) je vhodné se přihlásit do pracovního prostoru organizace, kde pracujete a zažádat si o některá práva.  

 1) přihlaste se, pokud nejste zaregistrovaní, postupujte podle jedné z možností popsané v dokumentu http://www.jmskoly.cz/o_portale/fd339c48-0610-11e1-9d4f-18a905489179

 2) z menu vyberte Katalog škol a vyhledejte vaši organizaci

 3) v levé části lišty klikněte na tlačítko Žádost o členství

 4) z vyskakovacího okna si vyberte roli

ředitel - práva pro ředitele organizací - mohou zasahovat do informací v katalogu škol, schvalovat žádosti o členství v pracovním prostoru organizace, moderovat obsah vytvářený uživateli přihlášených pod pracovním prostorem organizace. Tato práva přidělují administrátoři portálu a jejich přidělení se ověřuje přímým dotazem na uživatele.

správce - může zasahovat do informací v katalogu škol, chvalovat žádosti o členství v pracovním prostoru organizace, moderovat obsah vytvářený uživateli přihlášených pod pracovním prostorem organizace

editor - může vytvářet obsah pod pracovním prostorem, ale nemůže ho publikovat

moderátor - může vytvářet a publikovat obsah pod pracovním prostorem

ekonom - může vytvářet a publikovat obsah pod pracovním prostorem, navíc je zařazen do skupiny pro příjem zpráv určených pro management organizace

čtenář - uživatel s právy pouze pro čtení, není oprávněn cokoliv vytvářet v pracovním prostoru. Práva čtenáře mohou využívat rodiče nebo žáci školy, aby je mohli uživatelé s vyššími právy kontaktovat pomocí zpráv v portálu

soutěže - práva do modulu školních soutěží

 

5) po vašem autorizování, některým ze správců, se vaše jméno zobrazí v seznamu členů organizace. 

Související dokumenty