Vloženo: 31.08.2011 Autor: Jakub Štursa / Odbor školství JMK

Dům dětí a mládeže Šumná

vyhlašuje

XVI. ročník soutěže pro oblast jižní Moravy

UDĚLEJ SI SÁM

  
Soutěž pro děti, které se zabývají pletením, šitím, vyšíváním, háčkováním, paličkováním, drháním, prací se dřevem, kovem, papírem, hlínou …
 
Věkové kategorie soutěžících:
1. kategorie: 1. - 4. ročník ZŠ
2. kategorie: 5. - 6. ročník ZŠ
3. kategorie: 7. - 9. ročník ZŠ
 
Uzávěrka odevzdání prací do soutěže je 20. dubna 2008. Každá práce musí být opatřena popiskou se jménem a příjmením autora, přesnou adresou bydliště, školy, věkové kategorie, popř. názvem práce.
 
Práce předejte nebo zašlete na adresu: Dům dětí a mládeže, 671 02 Šumná
 
Hodnocení soutěže a odměny:
Soutěžní práce bude hodnotit odborná porota. Tři nejlepší v každé kategorii obdrží diplomy a věcné ceny. Nejlepší práce budou vystaveny v průběhu května v Šumné. Všechny práce budou autorům vráceny.
 
Informace:                  
Dům dětí a mládeže, 671 02 Šumná
tel./fax 515291436
e-mail:ddmsum@mboxzn.cz
http://sis.znojmo.cz/ddmsumna
 
 

Související dokumenty