Vloženo: 31.08.2011 Autor: Jakub Štursa / Odbor školství JMK

Připojené soubory

 

Doklad o zřízení zvláštního účtu
 
 
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
 
v současné době narůstá množství realizovaných projektů podporovaných z fondů EU v rámci jednotlivých operačních programů, globálních grantů, popřípadě individuálních grantů od různých poskytovatelů a za různých podmínek stanovených v jednotlivých rozhodnutích o poskytnutí dotací.
 
Pokud poskytovatel převádí konečnému příjemci finanční prostředky na grantové projekty prostřednictvím účtu kraje, žádáme Vás, pokud je jednou z podmínek čerpání dotace zřízení zvláštního účtu, o zaslání dokladu o zřízení tohoto samostatného účtu odboru školství KrÚ JMK oddělení rozpočtu a financování.
 
Jen tak můžeme zabezpečit přeposílání těchto prostředků v co nejkratší době a na správný účet.
 
S pozdravem
 
 
 
 
 
JUDr. Hana Poláková v. r.
 
 vedoucí odboru školství

Související dokumenty