Vloženo: 31.08.2011 Autor: Jakub Štursa / Odbor školství JMK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana
 
 
Pedagogům základních uměleckých škol
Odborům školství krajských úřadů a Magistrátu hl.m. Prahy
Odborným inspektorům České školní inspekce
 
V Praze dne 6. 8. 2010
č. j. 15 079 /2010 -22
 
 
Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v návaznosti na vyhlášení programu Podpora soutěží a přehlídek ve školním roce 2010/11, schválen PV pod č.j.13 595/2010 – 51, zveřejňuje odbor 22 MŠMT propozice soutěžní přehlídky výtvarného oboru a soutěž hudebního oboru základních uměleckých škol. Soutěžními disciplínami hudebního oboru v tomto roce budou:
- hra na klavír,
- hra na smyčcové nástroje,
- hra na kytaru,
- hudební skladba
- hra na akordeon
 
Žádáme Vás o předání propozic soutěží pedagogům základních uměleckých škol. Materiál obsahuje také průvodní listy účastníků soutěže.
 
Děkuji Vám za spolupráci, s pozdravem
 
PaedDr. Jiřina Tichá
ředitelka odboru předškolního, základního
a základního uměleckého vzdělávání

Související dokumenty