Vloženo: 15.11.2012 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení organizační a správní

Jedná se o následující novelizace platné od 9. 11. 2012: školský zákon novela č. 370/2012 Sb.; vyhláška novela č. 371/2012 Sb.

Jedná se o následující novelizace platné od 9. 11. 2012:

 

zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání = školský zákon

novela č. 370/2012 Sb.


vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních  školách maturitní zkouškou

novela č. 371/2012 Sb.

Související dokumenty