Vloženo: 04.11.2013 Autor: Adéla Pásková / Oddělení prevence a volnočasových aktivit

Dotační program Škola podporující zdraví v roce 2014

Rada Jihomoravského kraje schválila na své 35. schůzi dne 31.10.2013 usnesením č. 2565/13/R35 dotační program Škola podporující zdraví v roce 2014. Cílem dotačního programu je podpora činností směřujícících k podpoře zdraví v podmínkách vzdělávání, vzdělávácím obsahu a v sebehodnocení škol a motivace škol, které se programově orientují na podporu zdraví. Více informací naleznete zde:

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/3195-506-Dotacni+program+Skola+podporujici+zdravi+v+roce+2014.aspx

Související dokumenty